Suburban Shopper in Yue Sai Wa Wa green oriental, close-up (233x322)